İtalyan ÇimiYEM BİTKİLERİ

Yem Bitkileri

Yem bitkileri hayvan beslemenin birinci adımıdır. Kazançlı ve sağlıklı bir hayvancılık için yet bitkileri ekimi yapmak bir zorunluluktur. Adından da anlaşılacağı üzere yem bitkileri hayvanın ana yemidir. Diğerleri teferruattır sadece fabrika yemlerine bağlı bir hayvancılığın para kazanması mümkün değildir. Büyük baş ve küçük baş hayvanlar yemsiz yapa bilirler ama yem bitkileri kaba yemsiz yapamazlar ve beslenemezler. Doğru olan yem bitkileriyle fabrika yemlerini dengeli şekilde birlikte vermektir.

Geviş getiren hayvanların ve tek tırnaklı hayvanların beslenmesinde otlar, yem bitkileri 1. derecede önemlidir. Türkiye’de kaba yem ve yem bitkileri ekilişi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Yem bitkileri ekimi hayvancılıkla gelişmiş ülkere göre çok düşük seviyede’dir.

Yurdumuzda hayvan beslenmesi, geniş ölçüde doğal çayır ve meralara, anızlara ve tahıl samanına dayanmaktadır. Yem bitkileri, hayvansal üretimin en önemli girdilerden birini oluşturan yemi sağlamasının yanı sıra, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerine, kendisini takip eden kültür bitkilerinin verim ve kalitesine olumlu etkilerde bulundukları bilinmektedir. Çok değişik iklim ve toprak özelliklerine sahip olan Ülkemizde, yem bitkileri gerek kıyı bölgelerimizde, gerekse Orta ve Geçit bölgelerimizde ana ürün ve ikinci ürün olarak üretimde yer alma olanağına sahiptir. Baklagil yem bitkileri,organik tarım sisteminde yeşil gübreleme yolu ile ana bitkinin ihtiyacı olan azot gereksiniminin hemen tamamı veya önemli bir bölümünü karşılayabilmektedir.Türkiyede en çok ekilenyem bitkileri tohumları:

  • Polybra: Tek yıllık yumrulu yem bitkisi.
  • Sorgum SudanOtu : Tek yıllık yem bitkisi.
  • Sılajlık Mısır Tohumu: Tek yıllık yem bitkisi.
  • Yer Otu: Tek yıllık mevsimlik yem bitkisi.
  • Adi Fig: Tek yıllık yem bitkisi.
  • Macar fig: Tek yıllık yem bitkisi.
  • Korunga: 3 yıllık yem bitkisi.


 

 

              

Detaylı Bilgi İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz

http://www.torunoglutohum.com

Siteye GİRİŞ İçin Tıklayınız >>